Fenotyp

Fenotyp je soubor vlastností znaků, jež jsou vytvářeny i prostředím, v němž se jedinec pohybuje. Jedinci se shodným genotypem nemusí být tedy stejným fenotypem, a naopak, jedinci se stejným fenotypem nemusí být stejným genotypem.

Genotyp úzce souvisí s fenotypem. Platí zde následující rovnice: genotyp + prostředí = fenotyp.